כדי לספק את המענה הטוב ביותר לצרכים המגוונים של לקוחותינו, ביכולתנו לתפור לכל ארגון את התוכנית המתאימה לרצונותיו ולצרכיו.

קיימות מספר דרכים עיקריות להפעלת תוכניות לקידום כבוד האדם בארגונים, אשר ניתנות לשינוי בהתאם לדרישותיכם:

סוגי תוכניות

מלבן מעוגל: הדרכה
ההדרכה נעשית בצורה סדנאית, לקבוצות בנות 12-16 איש. ניתן לקיים את הסדנאות למגוון קבוצות בהתאם לצרכי הלקוח, כגון: מנהל וצוותו / רק מנהלים, קבוצות הומוגניות / הטרוגניות ועוד.

למתכונת ההדרכה קיימות שתי אופציות:

סדנה חד-פעמית
מטרת הסדנה לערוך היכרות עם מושג כבוד האדם ועם הזיקות שלו לתפקידים ולמשימות שמנהלים ועובדים מבצעים בארגון.

2-4 מפגשים
מטרת הסדנאות, בנוסף למטרות הסדנה החד-פעמית, היא לחזק מודעות למצבי HDO או חוסר HDO (כבוד או חוסר כבוד בארגון), ולהעמיק לגבי התנהגויות מכבדות ובלתי מכבדות בין חברי הקבוצה.
כמו כן, במסגרת הסדנאות נבנים קודים התנהגותיים משותפים על-פי תפיסת ה-dignity, שחברי הקבוצה מתחייבים לפעול לאורם.

מלבן מעוגל: סוכני שינוי פנימיים לקידום HDO
מטרת התוכנית להקים קבוצה של אנשים מתוך הארגון / מארגונים דומים, כדי שיפעילו כל אחד במחלקה / בארגון שלו את התוכנית בשלמותה. 

לתוכנית שני שלבים:

הכשרת סוכני שינוי
המשתתפים רוכשים כלים להפעיל תהליך לקידום HDO. בסיום השלב מגדיר כל משתתף את הנושא בו יתמקד כסוכן שינוי ובונה תוכנית עבודה, איתה הוא יוצא לדרך.

ליווי והדרכה מיועץ/ת
הליווי וההדרכה נעשים תוך כדי הפעלת התוכנית, באופן פרטני או לקבוצות קטנות מאוד של 2-3 משתתפים. במהלך השלב נערכים דיונים על דילמות שעולות תוך כדי ההנחיה, מועמק הידע בנושא, ניתנים כלים נוספים, והסוכנים מגבשים את זהותם כמנהיגים המחוללים שינוי ערכי והתנהגותי בארגונם.

מלבן מעוגל:
הדרכה
HDO סוכני שינוי לקידום
HDO תוכנית מערכתית לקידום
לראש העמוד
לראש העמוד
לראש העמוד
תיבת טקסט: תוכנית מערכתית לקידום HDO
תוכנית זו היא המעמיקה והמקיפה ביותר לקידום HDO. היא מתאפיינת בשילוב ההדוק בין כבוד האדם כערך אנושי ואוניברסלי לבין הידע, השפה, המתודות, הכלים והאתיקה של פיתוח ארגוני. היועץ הארגוני תומך בתהליך ומלווה אותו באמצעות מומחיותו וניסיונו המקצועי.

לתוכנית ארבעה שלבים עיקריים:

כניסה והנחת תשתית
ליבו של שלב זה הוא ביצוע אבחון ארגוני. האבחון נעשה בשיטה מיוחדת שפיתחנו, בעזרת ראיונות ושאלונים. 
האבחון מתייחס ל-3 היבטים עיקריים:
1.    היכרות של היועצים עם המאפיינים הייחודיים של הארגון
2.    זיהוי מצבים של כבוד וחוסר כבוד בחיי הארגון
3.    בדיקת אנרגיות לשינוי
בסוף שלב האבחון אנו מפיקים דו"ח אבחון, ובעקבותיו נבנית תוכנית עבודה מפורטת, שכוללת דגשים רלוונטיים לכל ארגון.

סדנאות לחיזוק מודעות לכבוד האדם וליצירת שפה חדשה
עיקר הסדנאות  המשתתפים מעלים אירועים מחיי הארגון מפרספקטיבה של כבוד האדם, מנתחים אותם על-פי שיטה ייחודית לנו ויוצרים תובנות חדשות.
דוגמה: מנהל שזיהה את עצמו כמאשים את עובדיו סיפר שכבר בשלב הסדנאות יכול היה לתפוס את עצמו שנייה לפני שהתכוון לפנות לקבוצת עובדיו בטון מאשים ולשנות את צורת דיבורו אליהם.

הקמת מנגנונים ארגוניים תומכי HDO והטמעתם
חברי הארגון בוחרים ומגדירים מנגנון ארגוני חדש להטמעת כבוד האדם בארגון. 
שתי דוגמאות למנגנונים:
תיבת טקסט: אפשרות נוספת היא לקיים אבחון ארגוני קצר לצורך קבלת תמונה ארגונית בדגש על ערך כבוד האדם. האבחון יוכל להתבסס על מגוון כלים, ביניהם ריאיונות, שאלונים פתוחים, שאלונים סגורים, הנחיית קבוצות מיקוד ותצפיות.
לפרטים נוספים - פנו אלינו וניתן לכם את ההצעה המתאימה ביותר לארגונכם.
תיבת טקסט: 1.
תיבת טקסט: אמנת כבוד האדם  אוסף קודים התנהגותיים שנבנים על-ידי חברי הארגון ומוסכמים עליהם, ומהווה מצפן להתנהגות מכבדת אדם בארגון.
לחצו כאן לדוגמה לאמנה
תיבת טקסט: 2.
תיבת טקסט: פגישה אישית (פ"א)  מיסוד פגישה אישית קבועה של כל מנהל עם  עובדיו, שלא למטרת הערכת עובד או מתן משוב אלא כדי לשמוע על תחושותיו והרגשותיו של העובד. הפגישה האישית מאפשרת למנהל ללמוד על האווירה, הציפיות והתחושות של כל אחד מעובדיו ושל כולם יחד כקבוצה, וכן מאפשרת לעובד לחוות dignity בכך שמתעניינים בו כאדם ומקשיבים לו.
תיבת טקסט: סיכום ופרידה
בשלב זה מועבר השאלון פעם נוספת, נערך סיכום של התוכנית והארגון ממשיך לקדם את כבוד האדם בכוחותיו הפנימיים.

תיבת טקסט: לאחר שחברי הארגון בחרו את המנגנון שאותו ירצו להפעיל בארגון מתבצע שלב ההטמעה, שמאופיין בהקניית מיומנויות ותרגולן, רתימה של כל חברי הארגון סביב המנגנון הנבחר ומחויבות ליישם אותו ולפעול לאורו.
דוגמאות להטמעת מנגנונים:
תיבת טקסט: 1.
תיבת טקסט: אמנת כבוד האדם
פגישות ממוסדות של קבוצות עובדים, שבהן מנתחים מקרים שקרו בארגון לאור האמנה, שמהווה מצפן התנהגותי.
דוגמה: ניתוח אופן קליטת עובד חדש מזווית של כבוד, קבלה ושייכות.
תיבת טקסט: 2.
תיבת טקסט: פגישה אישית
אימון המנהל לקיים את הפ"א מזווית של "מקשיב אמפתי" המתעניין בכל אדם.
אפשר - פיתוח ארגוני והדרכה